Facebook

Parlament - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu parlament.

Význam: Parlament je svrchované zákonodárné sbory, jejichž úkolem je vytvářet zákony a dohlížet na vládu.

sněm

Sněm je shromáždění volených zástupců občanů, které je svolané pro řešení záležitostí veřejného zájmu.

sněmovna

Sněmovna je demokratický orgán vlády, který je zodpovědný za schvalování zákonů.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

budova parlamentu

Budova parlamentu je veřejná stavba, kde se schází a odhlasují zákony a politické rozhodnutí.

Podobná synonyma

sbor

Sbor je skupina lidí, kteří se shromáždí společně pro vykonávání společných činností, jako je zpívání, tanec, umělecké projevy nebo vzdělávání.

budova

Budova je stavba nebo struktura, která je obvykle postavena pro bydlení, kancelářské účely nebo obchodní účely.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

budova soudu

Budova soudu je místo, kde se provádí soudní řízení a kde se vyřizují právní záležitosti.

reprezentativní budova

Reprezentativní budova je reprezentativní stavba, která je vybudována jako symbol úspěchu, autority nebo prestiže.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

budova (farního úřadu)

Budova farního úřadu je místo, kde se vykonávají duchovní a administrativní úkoly. Slouží jako centrum pro oddané a členy církve.