Facebook

Odpovědět - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odpovědět.

Význam: Odpovědět znamená dát řádnou reakci, reagovat na něco, dát vysvětlení nebo odpověď na otázku.

zodpovědět (dotaz)

Odpovědět na otázku nebo dotaz znamená poskytnout informace nebo odpověď, která je relevantní a vyžadovaná.

zeptat se

Zeptat se: položit otázku, vyžádat si informace, získat odpověď na svou otázku.

položit otázku

Položit otázku znamená formulovat otázku, která by měla být zodpovězena.

odvětit

Odpovědět, odpovídat, reagovat na dotaz, komentář nebo argument.

odtušit

Odtušit znamená zeslabit hlas a mluvit potichu.

opáčit

Opáčit znamená odpovědět stejnou měrou, provést stejné činy, jako byly prováděny proti nám.

odseknout

Odseknout znamená rychle a jasně odmítnout, odmítat nebo zrušit něčí názor či návrh.

reagovat <nač>

Reagovat znamená vyjádřit reakci na něco, co se stalo nebo co někdo řekl.

Podobná synonyma

reagovat emocionálně

Reagovat emocionálně znamená projevit silné emoce, například hněv, radost nebo smutek.

reagovat

Reagovat znamená adekvátně odpovídat na něco, co se stalo nebo něco, co řekl někdo jiný.

položit

Položit znamená umístit něco na určité místo, nebo položit otázku.

dotaz (oficiální)

Dotaz je otázka či požadavek na informace, obvykle zadávaný k dosažení určitého cíle.

klást (otázku)

Klást znamená položit dotaz, položit otázku nebo se ptát na něčí názor.

reagovat (kyselina)

Reagovat (kyselina) znamená reagovat s jinou látkou, aby se vytvořila nová látka.

dotaz

Dotaz je výzva k odpovědi, obvykle ve formě otázky.

reagovat (ostře)

Reagovat znamená rychle a silně na něco reagovat.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.

znejasnit (otázku)

Znejasnit znamená rozmazat nebo zmatit detail nebo význam.

položit se

Lehnout si; relaxovat; uvolnit se; odpočívat.

položit se <na co>

Položit se na co: lehnout si na něco, často na postel nebo na zem.

reagovat (chemicky)

Reagovat (chemicky) znamená přidání chemické látky k jiné látce, která má za následek vytvoření nové sloučeniny.

položit (pero)

Položit pero znamená umístit jej na místo, kde může být bezpečně uloženo.

zodpovědět

Zodpovědět znamená odpovědět na otázku nebo úkol, dát vysvětlení či reakci.

přednést (otázku)

Předložit, prezentovat, sdělit, vyřčet, formulovat, vyjádřit, zformulovat.

položit <co kam>

Položit "co kam" znamená umístit nebo dát něco na určité místo.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

položit <co kam> (omylem)

Položit znamená umístit nebo dát něco na určené místo.

položit dlažbu

Položit dlažbu znamená položit kostky, dílce nebo plátky dlaždic na podklad.

projednat (otázku)

Projednat znamená pečlivě zkoumat a diskutovat o dané otázce.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

odpovědět (na otázku)

Odpovědět znamená dát na otázku jasnou, relevantní a kompletní odpověď.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

vznést (dotaz)

Vznést znamená postavit se s názorem či dotazem před ostatní a sdělit ho.