Facebook

Odpovědět - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odpovědět.

Význam: Odpovědět znamená dát řádnou reakci, reagovat na něco, dát vysvětlení nebo odpověď na otázku.

zodpovědět (dotaz)

Odpovědět na otázku nebo dotaz znamená poskytnout informace nebo odpověď, která je relevantní a vyžadovaná.

zeptat se

Zeptat se: položit otázku, vyžádat si informace, získat odpověď na svou otázku.

položit otázku

Položit otázku znamená formulovat otázku, která by měla být zodpovězena.

odvětit

Odpovědět, odpovídat, reagovat na dotaz, komentář nebo argument.

odtušit

Odtušit znamená zeslabit hlas a mluvit potichu.

opáčit

Opáčit znamená odpovědět stejnou měrou, provést stejné činy, jako byly prováděny proti nám.

odseknout

Odseknout znamená rychle a jasně odmítnout, odmítat nebo zrušit něčí názor či návrh.

reagovat <nač>

Reagovat znamená vyjádřit reakci na něco, co se stalo nebo co někdo řekl.

Podobná synonyma

reagovat

Reagovat znamená odpovědět, reagovat na něco nebo na někoho, přizpůsobit se situaci nebo situaci řešit.

vyjasnit (otázku)

Pochopit, vysvětlit, uvést v jasné souvislosti, aby bylo možné ji správně pochopit a odpovědět.

reagovat na okolnosti

Reagovat na okolnosti znamená přizpůsobit se situaci, přijmout opatření nebo vyjádřit názor, aby se pokusilo dosáhnout požadovaného výsledku.

odpovědět (na otázku)

Odpovědět znamená dát na otázku jasnou, relevantní a kompletní odpověď.

položit se

Lehnout si, odpočívat; odpočívat nebo relaxovat, obvykle v ležaté poloze.

položit se <na co>

Položit se na co: lehnout si na něco, často na postel nebo na zem.

položit

Položit znamená umístit něco na pevnou nebo rovnou plochu.

položit telefon

Ukončit hovor a zavěsit telefon.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

reagovat (chemicky)

Reagovat (chemicky) znamená přidání chemické látky k jiné látce, která má za následek vytvoření nové sloučeniny.

reagovat emocionálně

Reagovat emocionálně znamená projevit silné emoce, například hněv, radost nebo smutek.

dotaz (oficiální)

Dotaz je otázka či požadavek na informace, obvykle zadávaný k dosažení určitého cíle.

dotaz

Dotaz je otázka, kterou člověk položí, aby získal informaci nebo potvrdil názor.

reagovat (kyselina)

Reagovat (kyselina) znamená reagovat s jinou látkou, aby se vytvořila nová látka.

reagovat (ostře)

Reagovat znamená rychle a silně na něco reagovat.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.

položit <koho> (nemoc)

Položit (nemoc) znamená diagnostikovat a léčit nemoc.

klást (otázku)

Klást znamená položit dotaz, položit otázku nebo se ptát na něčí názor.

zodpovědět

Zodpovědět znamená odpovědět na otázku nebo úkol, dát vysvětlení či reakci.

znejasnit (otázku)

Znejasnit znamená rozmazat nebo zmatit detail nebo význam.

položit <co kam>

Položit "co kam" znamená umístit nebo dát něco na určité místo.

položit <co kam> (omylem)

Položit znamená umístit nebo dát něco na určené místo.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

položit dlažbu

Položit dlažbu znamená položit kostky, dílce nebo plátky dlaždic na podklad.