Facebook

Odpojit (vlek) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu odpojit (vlek).

Význam: Odpojit vlek znamená odpojení přívěsu od tažného vozidla a jeho následné uvolnění.

rozepnout

Rozepnout znamená odpojit, odstranit, uvolnit nebo odšroubovat.

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

spojit

Spojit znamená propojit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

připojit

Připojit se k něčemu nebo někomu znamená přidat se nebo s něčím spojit.

rozloučit (manželství)

Rozloučení (manželství) je událost, při které partneři definitivně ukončují své manželství.

rozdělit

Rozdělit: rozdělit na menší části, roztřídit, rozložit, rozptýlit, rozvrstvit.

Podobná synonyma

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

připojit <co k čemu>

Připojit se rozumí spojení dvou věcí dohromady.

připojit se

Připojit se znamená přidat se k něčemu, jako například k síti nebo k skupině.

obvod

Obvod je okraj nebo okruh něčeho, např. obvod města, obvod silnice nebo obvod těla.

rozloučit se

Rozloučit se znamená formálně nebo neformálně pozdravit nebo se rozejít s někým.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

přerušit (smrt)

Umírání, ukončení života.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

přerušit (rozmluvu)

Přerušit: zastavit nebo prerušit rozmluvu či konverzaci.

vstupovat do manželství

Vstupovat do manželství znamená uzavřít sňatek, stát se oficiálními partnery v manželském svazku.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.

přerušit komunikaci

Ukončit interakci mezi osobami nebo subjekty.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

přerušit

Přerušit znamená prerušit aktuální činnost, často v přerušení komunikace mezi dvěma stranami.

připojit (poznámku)

Připojit znamená přidat, spojit či připojit jednu věc k druhé.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.