Facebook

Chronický (alkoholik) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu chronický (alkoholik).

Význam: Chronický alkoholik je někdo, kdo trpí dlouhodobou závislostí na alkoholu a neustálou potřebou a touhou po jeho konzumaci.

pověstný

Slovo "pověstný" znamená proslulý, známý, proslavený, proslulý pozitivním nebo negativním způsobem.

trvalý

Trvalý = trvající, pevný a dlouhodobý, obvykle ve smyslu udržitelnosti nebo věčnosti.

nenapravitelný (zloděj)

Nenapravitelný zloděj je osoba, která se dopustila několika zločinů a která si nezaslouží odpuštění nebo přijetí začlenění do společnosti.

Podobná synonyma

obecně

Obecně se význam slova odkazuje na všeobecnou, často všeobecně přijímanou nebo uznávanou definici.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou abstraktní pojmy, které se používají k vymezení konceptu, činnosti či pojmu.

zloděj

Člověk, který získává majetek neoprávněným způsobem, často násilím nebo podvodem.

známý

Známý je někdo nebo něco, co je dobře známé nebo známo jinými lidmi. Označuje to, že je důvěrně známé nebo známé.

být známý

Být známý znamená být široce známý, proslulý a obdivovaný. Mít vliv a být viditelný v dané oblasti.

nenapravitelný

Nenapravitelný = neopravitelný, nezvratný, nenahraditelný, bezvratný, nezměnitelný.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

kapesní zloděj

Kapesní zloděj je člověk, který se dopouští krádeží peněz nebo jiných cenností z kapes lidí.

být známý <s kým>

Být známý je být pro někoho známý, obvykle být pro někoho zajímavý nebo důležitý.

(nutkavý) zloděj

Zloděj, který je nucen ukrást, aby získal předměty, které si myslí, že potřebuje.