Facebook

Ničema - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ničema.

Význam: Ničema je někdo, kdo se chová hrubě, arogantně a nezodpovědně. Je sobecký, neúctivý a bezohledný k druhým.

darebák

Darebák je někdo, kdo se dopouští zločinů a nezákonných činů, často bez ohledu na následky.

bídák

Někdo, kdo je chudý nebo žije v nouzi: osoba žijící v nedostatku a bídě.

zlotřilec

Zlotřilec je člověk, který se chová podvodně nebo nezodpovědně, převážně ve finanční oblasti.

neřád

Neřád je chaos, zmatek, nedodržování pravidel a porušování zákonů.

zlosyn

Zlosyn je někdo, kdo provede zločin nebo nečestnou činnost.

lotr

Lotr je zkratka pro Pána prstenů, slavnou trilogii fantasy románů britského autora J. R. R. Tolkiena.

lump

Lump je hrubá nebo kulatá hmota, která se obvykle skládá z malých částic.

padouch

Padouch je negativní postava v příbězích, která se snaží porušit zákon nebo způsobit škodu.

Žádná další podobná synonyma k ničema jsme nenašli.