Facebook

Zlosyn - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zlosyn.

Význam: Zlosyn je někdo, kdo provede zločin nebo nečestnou činnost.

zločinec

Člověk provádějící nezákonné činy, například porušování zákonů, trestných činů nebo trestných činů.

lotr

Lotr je zkratka pro Pán Prstenů, slavnou fantasy trilogii J. R. R. Tolkiena, založenou na příběhu o prstenu moci a boji mezi dobrem a zlem.

ničema

Ničema je negativní výraz pro člověka, který se chová k ostatním bezohledně a bezcitně.

zlotřilec

Člověk, který se chová zlé a podlé, který se rád dělí o své zlomyslné a zkažené nápady.

darebák

Darebák je osoba, která se dopouští protiprávních činů, je zákeřná, lstivá a podvodná.

lump

Lump je hrubá nebo kulatá hmota, která se obvykle skládá z malých částic.

padouch

Padouch je negativní postava v příbězích, která se snaží porušit zákon nebo způsobit škodu.

bídák

Bídák je člověk, který je chudý, nemá příjmy, nebo je v nouzi nebo má špatné životní podmínky.

Podobná synonyma

hledaný (zločinec)

Hledaný je člověk, který je podezřelý z trestného činu a je pátrán po jeho dopadení.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.