Facebook

Neúčelný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu neúčelný.

Význam: Neúčelný se odkazuje na akci, která nemá smysl ani účel a je bezvýznamná.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

nešikovný

Nešikovný znamená nedokážící úspěšně provádět jednoduché úkoly, bez znalostí a zkušeností.

neobratný

Neobratný je spojen s nedostatkem koordinace pohybů, řidičskými schopnostmi, špatnou rovnováhou nebo nešikovností.

zbytečný

Nepotřebný; zbytečný; zbytečná práce; bezcenný; zbytečné úsilí; oddělující.

bezúčelný

Bezúčelný označuje činnost nebo jednání, které nemá žádný smysl nebo cíl.

marný

Marný znamená bezvýsledný, zbytečný, neúspěšný nebo zmařený.

účelný

Účelný = vhodný k dosahování určitého cíle nebo k dosažení výsledku; užitečný, výhodný.

Podobná synonyma

nevhodný

Nevhodný: nevhodný je to, co není v souladu s přijatelným nebo správným způsobem.

postup

Postup je souborem kroků, které je třeba dodržet, aby se dosáhlo očekávaného cíle.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.