Facebook

Nečetný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nečetný.

Význam: Nečetný znamená malý, omezený počet.

nepočetný

Nepočetný: malý počet, velmi malý počet nebo jen několik.

nefrekventovaný

Nečasto navštěvovaný, neobvyklý, nefrequetnovaný.

nemnohý

Nemnohý znamená malý počet, jen pár.

nehojný

Nehojný je pojem odkazující na nedostatečný, omezený počet čehokoliv.

častý

Častý znamená opakovaný, často se vyskytující, bývající často.

frekventovaný

Často používaný, navštěvovaný nebo využívaný; označující činnosti nebo místa, která jsou vyhledávána.

ojedinělý

Nepravidelný, výjimečný, odlišný; jedinečný, vzácný.

řídký

Řídký: malé množství, velmi rozptýlený, jen málo častý.

vzácný

Vzácný znamená cenný, vzácný, vysoce hodnotný; je to něco, co je vzácné, mimořádné nebo neobvyklé.

sporadický

Nepravidelný, ojedinělý, příležitostný.

četný

Četný znamená mnoho, velké množství, hojnost.

hojný

Hojný znamená bohatý, bohatý na něco, velké množství.

Podobná synonyma

hojný (výskyt)

Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.

ojedinělý (hláska)

Ojedinělý je unikátní, jedinečný, výjimečný; neobvyklý, nesourodý.

řídký (o něčem plynném)

Řídký znamená málo hustý, s malým počtem částic.