Facebook

Následující - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu následující.

Význam: Hipster: Člověk, který preferuje neortodoxní, alternativní styl života a jehož trend je v současnosti velmi oblíbený.

další

Další: následující, další v pořadí; opačné k prvnímu nebo předchozímu.

příští

Příští: další, následující, nadcházející, budoucí.

následný

Následný je přídavné jméno označující věci, akce, vztahy, které následují po jiných.

předcházející

Předcházející: Predikce Predikce: předpověď nebo odhad budoucího vývoje založený na sběru dat a posouzení trendů.

tento

Tento znamená blízký, současný, následující nebo vztahující se k nynějšímu okamžiku nebo kontextu.

předešlý

Předešlý: předchozí; minulý; dřívější; starší; bývalý; dříve událý; předtím existující.

Podobná synonyma

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

příští den

Další den; období 24 hodin počínající zítřkem a končící následujícím dnem.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

opustit tento svět

Umřít; odejít na věčnost; opustit tento svět; přestat existovat.

příští (den)

Příští den je další den, který následuje po dnešku.