Facebook

Narcisismus - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu narcisismus.

Význam: Narcisismus je stav sebelásky nebo sebepřijetí založený na přehnané sebepodceňování, vychvalování nebo přehnané seberealizaci.

sebezamilovanost

Sebezamilovanost je stav, kdy člověk miluje sám sebe, je se sebou spokojený a jeho sebeúcta je vysoká.

sebeláska

Sebeláska je schopnost přijímat se se všemi kvalitami a nedostatky a být k sobě milý a něžný.

zahleděnost do sebe

Zahleděnost do sebe je psychický stav, kdy člověk ignoruje okolní svět a upíná svou pozornost pouze na sebe.

zhlížení se v sobě

Zhlížení se v sobě je sebepoznávání, které vám může pomoci porozumět své vlastní osobnosti a struktuře vaší mysli.

Podobná synonyma

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.

nehodit se (k sobě)

Neshodovat se, nesedět k sobě, být protikladní, nezapadat dohromady.

ponořenost do sebe

Ponořenost do sebe je stav soustředěné pozornosti na sebe sama. Je to vnitřní proces, který přináší hlubokou relaxaci a prohlubuje poznání.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

strhávat ze sebe (šaty)

Strhávat ze sebe znamená oblékat se nebo sundávat si oblečení.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který zahrnuje sebepoznávání a sebereflexi, ve kterém se člověk zabývá vlastními hodnotami, postoji a přesvědčeními.

vrážet do sebe

Vrážet do sebe znamená vzájemně se přibližovat a vytvářet silnou vazbu.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

obsahovat v sobě

Obsahovat v sobě znamená mít nebo uvnitř sebe něco, co se v něm ukrývá nebo je součástí.

obrátit do sebe

Vymezit sebe sama jako protiklad oproti druhým, aby byly vyniknuty odlišnosti.

po sobě

Sobě: sebe, sobě navzájem. Shrn: shrnout, zkrátit, zjednodušit.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

natáhnout do sebe (kouř)

Natáhnout se do sebe znamená vdechnout kouř z cigarety nebo jiného tabákového výrobku až do plic.

zaměřený na sebe

Zaměření na sebe znamená věnovat pozornost svým potřebám a přáním a udělat kroky k jejich uspokojení.

vábit <k sobě>

Vábit znamená přitahovat, lákat, přivolávat, přenášet, přitáhnout, přinutit, přitahovat k sobě.

dát na sebe

Nosit oblečení, obvykle v rámci specifického stylu/módy.

narážet na sebe

Narážet na sebe znamená opakovat něco již dříve řečeného, vyvolávat si navzájem myšlenky nebo názory.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

pro sebe

Shrnutí je stručné a účelné shrnutí informací, myšlenek nebo výsledků.

záviset na sobě

Záviset na sobě znamená vzájemně se ovlivňovat, být závislí na druhém.

soustředit na sebe (pozornost)

Soustředění pozornosti na sebe: být vědomý svých myšlenek, pocitů a činů.

po sobě vstřelené (góly)

Góly vstřelené po sobě, tedy v rychlém sledu, jsou známé jako série gólů.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

zahrnovat v sobě

Zahrnovat v sobě znamená integrovat, zahrnout, zahrát, zahrnout či zahrnout do sebe.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

křičet na sebe

Křičet na sebe = volat se navzájem nahlas a výhružně, obvykle při hádce.

patřit k sobě

Vzájemně se doplňovat, být součástí něčeho společného.

přitlouci k sobě

Přitlouct k sobě znamená přichytit nebo pevně spojit dvě nebo více věcí tak, aby byly co nejblíže k sobě.