Facebook

Nadsazovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nadsazovat.

Význam: Nadsazovat znamená přehánět, zveličovat či zdůrazňovat skutečnosti, aby se zvýšil jejich význam.

zvětšovat <co>

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost nebo objem něčeho.

přehánět <co>

Přehánět znamená přehnaně mluvit nebo přehnaně dělat něco, co si nezaslouží takovou pozornost.

přepínat

Přepínat znamená přepínat mezi různými stavy nebo nastaveními, například mezi vypnutím a zapnutím, nebo mezi několika možnostmi.

Podobná synonyma

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost, rozměr nebo množství.

zvětšovat se

Zvětšovat se je proces zvětšení velikosti, množství nebo úrovně.

přehánět (požadavky)

Přehánět požadavky je nadměrné stanovení požadavků nebo přílišná jejich zdůrazňování.

přepínat (světla)

Přepínat znamená přepínat mezi dvěma stavy, obvykle mezi aktivováním a deaktivací, například přepínat světla.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).

přehánět

Přehánět znamená příliš přehnaně reagovat na něco nebo někoho; příliš intenzivně, příliš dramaticky nebo příliš mnoho.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.