Facebook

Letos - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu letos.

Význam: Letos znamená v tomto roce.

v tomto roce

V roce 2020 se význam slova "změna" vyostřil. Změny se staly nevyhnutelné a byly vnímány jako nejdůležitější trendy ve veřejném i soukromém sektoru.

tohoto roku

Tento rok se nese ve znamení odpovědnosti: učí nás pochopit svůj vliv na druhé a respektovat se navzájem.

Podobná synonyma

údaj roku

Údaje jsou informace nebo datové položky, které lze použít pro zajištění, řízení nebo zpracování.

z tohoto důvodu

"Z tohoto důvodu" znamená "pro tento důvod"; je to způsob, jak se vyjádřit, že se pro něco dělá kvůli něčemu jinému.