Facebook

Tohoto roku - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu tohoto roku.

Význam: Tento rok se nese ve znamení odpovědnosti: učí nás pochopit svůj vliv na druhé a respektovat se navzájem.

v tomto roce

V roce 2020 se význam slova "změna" vyostřil. Změny se staly nevyhnutelné a byly vnímány jako nejdůležitější trendy ve veřejném i soukromém sektoru.

Žádná další podobná synonyma k tohoto roku jsme nenašli.