Facebook

Kanál - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu kanál.

Význam: Kanál je vodní nebo umělá cesta pro přepravu vody nebo pro lodě.

stoka

Stoka je technická stavba, která svede vody z vyššího místa do nížiny. Slouží k odvodňování či regulaci průtoku.

odtok

Odtok je proces, kdy se voda přesouvá z jednoho místa do jiného.

náhon

Náhon je pohonná soustava, která přenáší sílu z pohonného zdroje, jako je motor, do dalšího mechanického zařízení.

potrubí

Potrubí je rourový prvek, který se používá k přepravě tekutin a plynů.

průplav

Průplav je stavba ve vodě, která umožňuje překonání překážky (např. řeky, pobřeží) za účelem plavby lodí.

průliv

Průliv je úzká voda, která spojuje dvě větší vodní plochy, například oceány nebo moře.

pásmo

Pásmo je oblast ve fyzickém nebo časovém prostoru, ve které se vyskytují určité vlastnosti.

frekvence

Frekvence je počet výskytů něčeho v určitém časovém období.

otvor (řitní)

Otvor je otvor ve střevní stěně, který může vést ke snížení tlaku, bolesti břicha a vypouštění střevního obsahu.

Podobná synonyma

rozvětvení (potrubí)

Rozvětvení je technika, kdy se jeden trubkový proud rozdělí do více trubek.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

řitní

Řitní je označení pro ústí člověka, kde vychází výkaly po defekaci.

uzavřít (potrubí)

Zavřít potrubí znamená uzavřít jeho otvory a zabránit tak průtoku kapaliny.

zacpat se (odtok)

Zacpat se znamená ucpat odtok, aby se voda neodváděla.

okenní otvor

Okenní otvor je otvor ve stěně budovy, kterým se dostanete dovnitř nebo ven a který je obvykle vybaven oknem.

otvor

Otvor je otevřený prostor ve stěně, podlaze nebo stropu, který je určen k vstupu nebo odchodu.

ucpat (odtok)

Ucpat odtok znamená zabránit toku vody nebo odpadu vyplývajícího z jednoho místa do druhého, například ucpat odtok v umyvadle nebo v bazénu.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dovnitř nebo ven.

výfukové potrubí

Potrubí, které odvádí spaliny od motoru auta na ven.

horské pásmo

Horské pásmo je souhrn geografických oblastí, které jsou charakterizovány vysokými, nebo velmi vysokými hřebeny a údolími.