Facebook

Internace - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu internace.

Význam: Internace je forma vládního zatčení, kdy se lidé nezúčastnění v konfliktu umístí do zvláštního zařízení.

zadržování

Zadržování je proces omezování pohybu, který může být buď dobrovolný nebo nucený.

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

Podobná synonyma

nucený

Učiněný násilím nebo bez souhlasu.

pobýt

Pobýt znamená trávit čas na určitém místě, zdržovat se tam.

pobyt

Pobyt je dočasné trávení času na určitém místě nebo v určité oblasti.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.

studijní pobyt

Studijní pobyt je dobrovolné nebo povinné studium v zahraničí, které studentům poskytuje příležitost získat zkušenosti a dovednosti v oblasti kultury, jazyka a vědy.

pobýt <kde>

Pobýt: znamená strávit čas na určitém místě.