Facebook

Internace - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu internace.

Význam: Internace je forma vládního zatčení, kdy se lidé nezúčastnění v konfliktu umístí do zvláštního zařízení.

zadržování

Zadržování je proces omezování pohybu, který může být buď dobrovolný nebo nucený.

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

Podobná synonyma

nucený

Nucený: vynucený, donucený; provedený pod přísnou vnější kontrolou nebo přinucením.

studijní pobyt

Studijní pobyt je dobrovolné nebo povinné studium v zahraničí, které studentům poskytuje příležitost získat zkušenosti a dovednosti v oblasti kultury, jazyka a vědy.

pobýt

Pobýt znamená trávit čas někde, buď krátkodobě nebo dlouhodobě.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.

pobyt

Pobyt je dočasné nebo trvalé bydlení na určitém místě nebo místech.

pobýt <kde>

Pobýt: znamená strávit čas na určitém místě.