Facebook

Zadržování - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zadržování.

Význam: Zadržování je proces omezování pohybu, který může být buď dobrovolný nebo nucený.

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

Podobná synonyma

studijní pobyt

Studijní pobyt je dobrovolné nebo povinné studium v zahraničí, které studentům poskytuje příležitost získat zkušenosti a dovednosti v oblasti kultury, jazyka a vědy.

pobýt <kde>

Pobýt: znamená strávit čas na určitém místě.

nucený

Učiněný násilím nebo bez souhlasu.

pobýt

Pobýt znamená trávit čas na určitém místě, zdržovat se tam.

pobyt

Pobyt je dočasné nebo trvalé bydlení na určitém místě nebo místech.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.