Facebook

Zadržování - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zadržování.

Význam: Zadržování je proces omezování pohybu, který může být buď dobrovolný nebo nucený.

pobyt (nucený)

Nucený pobyt je souhrnem termínu, který popisuje situaci, kdy je osoba donucována trávit čas v určitém místě bez možnosti volného pohybu.

Podobná synonyma

pobýt <kde>

Pobýt: znamená strávit čas na určitém místě.

nucený

Nucený - nutný, nezbytný; vynucený silou, nátlakem, přinucený.

pobýt

Bydlet, zůstat nebo strávit čas v určité oblasti nebo místě.

pobyt

Pobyt je dočasné nebo trvalé bydlení na určitém místě nebo místech.

studijní pobyt

Studijní pobyt je dobrovolné nebo povinné studium v zahraničí, které studentům poskytuje příležitost získat zkušenosti a dovednosti v oblasti kultury, jazyka a vědy.

nucený (úsměv)

Nucený úsměv je usmívání se, které není upřímné, ale je spíše vyvoláno napětím nebo povinností.