Facebook

Hojný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu hojný.

Význam: Hojný znamená velké množství, bohatství nebo obecné obohacení.

nesčíslný

Nesčíslný: neomezené množství, mnoho, obrovské množství, nepřeberné množství.

nesčetný

Nesčetný znamená nepočitatelně velký, obrovský počet, který nelze vyčíslit.

nespočetný

Neomezený, nepočitatelný počet.

četný

Četný znamená hojný, množný, ve velkém počtu.

početný

Početný je označení pro velký počet lidí nebo věcí. Znamená to, že je jich hodně.

častý

Častý: se vyskytující nebo dějící se velmi často; běžný, obyčejný.

mnohý

Mnohý znamená více než jeden, neomezený počet nebo velké množství.

řídký

Řídký: málo hustý, rozptýlený, vzácný; koncentrace nízká.

bohatý

Bohatý je označení pro osobu s vysokým majetkem nebo velkým množstvím peněz.

značný

Značný znamená velký, významný, nápadný, pozoruhodný nebo významný.

vydatný

Vydatný: hojný, bohatý, bohatství, bohatý na množství, objemný, bohatý na výsledky.

nepřeberný

Nepřeberný: množství, které je nekonečné nebo téměř nekonečné; nevyčerpatelný.

opulentní

Opulentní znamená bohatý, luxusní, okázalý a nadměrný.

Podobná synonyma

příliš početný

Příliš početný = příliš mnoho; příliš velký počet.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

bohatý muž (žijící pro zábavu)

Bohatý muž žijící pro zábavu je osoba obdařená finančními prostředky, která tráví svůj čas na zábavných aktivitách.

řídký (o něčem plynném)

Řídký znamená málo hustý, s malým počtem částic.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

bohatý <na co>

Bohatý na peníze, věci nebo zkušenosti; poskytující nadstandardní množství nebo kvalitu.