Facebook

Geometrie (nápravy) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu geometrie (nápravy).

Význam: Geometrie náprav je věda o tvaru a rozměrech tělesa. Zkoumá vztahy mezi délkou, šířkou, výškou a úhly.

konvergence

Konvergence je proces směřování různých technologií k jednomu bodu, čímž se zjednodušuje a zkvalitňuje přístup k informacím.

divergence

Rozdíl nebo odchylka; vzdálenost mezi dvěma nebo více pozicemi, úrovněmi nebo tendencemi.

Žádná další podobná synonyma k geometrie (nápravy) jsme nenašli.