Facebook

Exhalát - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu exhalát.

Význam: Exhalát je horký kouřový výfuk vycházející z komína, který je výsledkem spalování paliva.

zplodiny

Zplodiny jsou odpady, které jsou produkovány během spalování fosilních paliv, průmyslových procesů a dalších aktivit, které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí.

exhalace

Exhalace je proces vydechování, kdy se z těla uvolňují plyny, páry a jiné látky.

Podobná synonyma

produkovat exhalace

Produkovat exhalace znamená vydechovat plyny a páry, vytvářené při spalování, hoření nebo chemických reakcích.