Facebook

Exhalace - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu exhalace.

Význam: Exhalace je proces vydechování, kdy se z těla uvolňují plyny, páry a jiné látky.

vydechování

Vydechování je proces vylučování oxidu uhličitého z plic při dýchání, což je důležité pro udržení optimální hladiny kyslíku v těle.

inhalace

Inhalace je proces vdechování léčivých látek nebo léčivých plynů do plic přes ústa nebo nos.

zplodiny

Nečistoty vypouštěné do ovzduší, vody nebo půdy, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí.

exhalát

Exhalát je horký kouřový výfuk vycházející z komína, který je výsledkem spalování paliva.

Žádná další podobná synonyma k exhalace jsme nenašli.