Facebook

Důvtip - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu důvtip.

Význam: Důvtip je schopnost rychle a správně porozumět situaci a nalézt adekvátní řešení.

důmysl

Důmyslnost je schopnost rychlého a kreativního řešení problémů a využívání originálních myšlenek k dosažení cílů.

bystrost

Bystrost je schopnost rychle vyhodnocovat situace a reagovat na ně s okamžitou akcí.

vtip

Vtip je humoristické sdělení, které opětovně vyvolává smích. Je to často krátké, rychlé a někdy i překvapivé.

duchaplnost

Duchaplnost je schopnost myslet kreativně, logicky a zodpovědně; vytvářet nové, originální myšlenky a nápady.

vynalézavost

Vynalézavost je schopnost přijímat neobvyklé nápady a rychle je realizovat.

důmyslnost

Schopnost rychle a účinně řešit problémy; vynalézavost a předvídavost při řešení těžkých situací.

invence

Invence je schopnost vytvářet nové nápady a řešení.

Podobná synonyma

vyčichnout (vtip)

Vyčichnout znamená být schopným rozpoznat něco intuitivně nebo bez zjevného důvodu.

povrchní (vtip)

Povrchní se obvykle používá pro popis někoho, kdo nemá zájem o hlubší pochopení věcí, jen se zajímá o vnější záležitosti.

nepodařený (vtip)

Nepodařený vtip je vtip, který nevyvolá smích, případně jej někdo pochopí jinak než měl být pochopen.

nevinný (vtip)

Nevinný vtip je vtip, který je často nevinný a nezpůsobí nikomu škodu, je obvykle vtipný a příjemný.

říkat (vtip)

Říkat znamená říci něco jinému člověku, často s humorem, aby vyvolalo zábavu nebo pobavení.

vyčpět (vtip)

Vyčpět se dá použít pro označení vyčerpání něčí trpělivosti či něčího výkonu. Je to také výraz pro vyčerpání něčího smíchu, když se na něco směje.

šťavnatý (vtip)

Šťavnatý znamená vtipný, který je okořeněný nečekaným překvapením.

sprostý (vtip)

Sprostý je vyzývavý, vulgární nebo nevhodný humor, často s přímou narážkou na sexuální témata.

otřepaný (vtip)

Otřepaný je používaný pro vtipy, které se často opakují a jsou obecně známé.