Facebook

Synonyma

(televizní) podívaná

(1 synonymum)

Televizní podívaná je zábavná show nebo program, který je vysílán na televizní stanici.

(věcná) loterie

(0 synonym)

Loterie je hazardní hra, ve které účastníci mají šanci vyhrát ceny na základě náhodného výběru.

(vědomá) nedbalost

(2 synonyma)

Porušení povinnosti nebo příkazu způsobené nezájmem nebo nepozorností.

(velká) tlustá žena

(5 synonym)

Žena s větší postavou.

(vyhrocený) nacionalismus

(0 synonym)

Intenzivní nacionalismus je vyhrocená ideologie soustředěná na zdůraznění národní identit a suverenity, často s převahou nad jinými národy.

(výkonné) státní orgány

(1 synonymum)

Výkonné státní orgány jsou orgány státu zodpovědné za vykonávání veřejné správy.

(z knih) vlastník knihy

(0 synonym)

Osoba, která vlastní knihu.

(zdatný) odborník

(2 synonyma)

Osoba s vysokou úrovní znalostí a zkušeností v oboru, schopná rychle a účinně řešit problémy.

/s doběhnout

(4 synonyma)

Doběhnout je dosáhnout požadovaného cíle nebo místa během určitého času.

/s dobrota

(6 synonym)

Dobrota je skutek nebo čin, který je dobrý, správný nebo milosrdný a míří k ostatním lidem.

/s choroš

(4 synonyma)

Choroš je velmi odolná, vlhkosti a chladu odolná trvalá, která je oblíbená pro své dekorativní vlastnosti.

/s járek

(12 synonym)

Járek je české slangové označení pro lidi, kteří jsou nezkušení a naivní, často se týká mladších osob.

/s lát

(7 synonym)

Slát je zahradník, který stará o pěstování rostlin a údržbu zahrad.

/s les

(12 synonym)

Les je hustě porostlá oblast převážně stromů, která slouží jako zdroj surovin, ochrana životního prostředí a místo pro rekreaci.

/s malba

(11 synonym)

Malba je umělecká technika, která se používá k vytváření obrazů pomocí barvy. Může se uplatňovat na různých typech povrchů jako například plátno, dřevo, sklo nebo kov.

/s nevěsta

(4 synonyma)

Nejvýznamnější postava ve svatebním obřadu, která se provdává za ženicha; je to budoucí manželka.

/s ozdoba (na kroji)

(1 synonymum)

Doplňkové doplňky, jako je například ozdoba na kroji, slouží k ozvláštnění oděvu.

/s staříček

(2 synonyma)

Starý člověk; někdy používané s úctou jako označení pro starého člověka, který je obdivován pro jeho zkušenosti a moudrost.

/s zhlavec

(2 synonyma)

Zhlavec je hřebíkovitý přístroj, který se používá k fixaci tkanin, obuvi a kůží.

<co komu> (neprávem)

(2 synonyma)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

=snažit se (o úspěch)

(5 synonym)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

=zpátečnictví

(6 synonym)

Zpátečnictví je proces obnovy zničených nebo ztracených věcí, myšlenek nebo trendů.

1

(6 synonym)

Zkrácení; stručné shrnutí či zjednodušení informací, aby byly snáze srozumitelné.

a

(10 synonym)

A je mezinárodním jednoslovným pojmem pro první písmeno latinské abecedy.

a k tomu

(3 synonyma)

Význam slova: shrnout. Shrnout znamená stručně a jasně shrnout důležité informace nebo myšlenky do jednoho celku.

a ne

(1 synonymum)

A: Ne je záporové slovo, které znamená odmítnutí, neplatnost nebo zákaz.

a pak

(16 synonym)

Shrnutí: Stručné, jednoduché shrnutí informací, myšlenek nebo jednání.

a také

(10 synonym)

Shrnutí: Shrnutí je stručné, ale podrobné znovuvyjádření názoru nebo myšlenky, které byly původně vyjádřeny v delším textu.

a také ne

(1 synonymum)

Význam slova shrnout je užíván pro stručné shrnutí něčeho důležitého či složitého; shrnutím se snažíme zkrátit, zjednodušit a sjednotit informace.

a to

(3 synonyma)

Shrnutí je stručné shrnutí informací, idejí, poznatků nebo výsledků. Slouží k získání základního přehledu o tématu a následnému hlubšímu pochopení.