Facebook

Zvětšit - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu zvětšit.

Význam: Zvětšit znamená zvětšit velikost, rozsah nebo počet.

zpevnit <co>

Zpevnit: posílit strukturu, sílu nebo tuhost, aby se zlepšila odolnost vůči zatížení.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, sílu nebo odolnost něčeho, aby bylo silnější a odolnější.

utužit

Utužit znamená prohloubit nebo posílit vztah nebo spojení mezi lidmi nebo činnostmi.

utvrdit

Utvrdit znamená potvrdit nebo posílit, zpevnit nebo zesílit něco, čemu bylo dáno již dříve.

zostřit

Zostřit znamená zvýšit ostří nebo jas, zvýraznit detaily nebo zdůraznit nějakou myšlenku.

oslabit

Snížit sílu, účinek nebo intenzitu, zmírnit nebo zeslabit.

zmohutnět

Zmohutnět znamená získat sílu, energii a odvahu; zesílit, upevnit se a vzkvétat.

ztloustnout

Ztloustnout: získat nebo nabrat tuk a váhu; mít větší tělesnou hmotnost.

vzrůst^5

Vzrůst znamená zvýšení, zvětšení nebo zvýšení hodnoty nebo velikosti něčeho.

zeslábnout

Zeslábnout znamená poklesnout ve síle, oslabit a snížit intenzitu.

zvýšit se

Zvýšit se znamená navýšit hodnotu nebo míru něčeho.

rozmnožit <co>

Zvýšit počet , což znamená zdvojnásobit, ztrojnásobit atd.

zvýšit

Zvýšit znamená zvýšit množství, hodnotu nebo intenzitu něčeho.

rozšířit

Rozšíření znamená zvětšení, rozšíření, zlepšení nebo rozšíření něčeho.

rozhojnit

Zvýšit, rozšířit či zlepšit kvalitu nebo úroveň.

zesílit

Zesílit znamená zvýšit intenzitu, sílu, hlasitost nebo míru něčeho.

Podobná synonyma

rozmnožit

Rozmnožit znamená zvýšit počet vzorků nebo kopií, např. produktů nebo organismů.

zvýšit (výrobu)

Zvýšení výroby znamená zvýšení množství produkovaných výrobků, aby se splnily požadavky trhu.

utvrdit se

Upevnit si, potvrdit, zesílit víru ve vlastní schopnosti, zdravou sebedůvěru; odhodlaně se poučit z chyb a jít dál.

rozšířit se

Rozšířit se znamená zvětšit se, stát se více rozšířeným nebo rozšířenějším; rozšířit se může znamenat šíření informací, zboží, myšlenky nebo jiného.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

oslabit <co>

Zmenšit sílu nebo intenzitu něčeho; zeslabit.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená rozšířit počet jedinců daného druhu.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená postupně vytvářet větší počet výsledků, produktů nebo činností.

vzrůst^1

Vzrůst je zvýšení hodnoty, množství nebo intenzity něčeho.

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená umístit na vyšší úroveň, zvednout nebo zdvojnásobit. V tomto kontextu znamená zvýšení cen zvýšit hodnotu nebo cenu něčeho.

posílit se

Získat sílu, energii a odhodlání, aby se člověk mohl dále rozvíjet a dosahovat svých cílů.

rozšířit <co>

Rozšířit: zvýšit rozsah/množství čeho.

vzrůst

Vzrůst je proces zvyšování hodnoty, velikosti nebo počtu něčeho.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

vzrůst (ceny)

Vzrůst znamená zvyšovat se, v tomto případě se jedná o zvyšování cen.

zpevnit (ocel)

Zpevnit ocel znamená zvýšit její pevnost, pevnost v tahu, tuhost, odolnost vůči změnám teploty a větší odolnost proti opotřebení.

rozhojnit (slovník)

Rozhojnit znamená zvýšit, rozšířit nebo obohatit, často se používá ve vztahu k vědomostem, poznatkům nebo kultuře.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

zpevnit

Zpevnit znamená zesílit nebo zlepšit sílu, pevnost, stabilitu nebo kvalitu.

rozhojnit se

Rozhojnit se znamená získat větší sílu, energii a obecně užitečnost.

rozšířit se <až kam>

Rozšířit se znamená rozvíjet se, rozmáhat se až k určitému bodu.