Facebook

Zřetelný (rozdíl) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zřetelný (rozdíl).

Význam: Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

hmatný

Hmatný se vztahuje k věcem, které lze fyzicky cítit, dotknout se nebo pozorovat.

zřejmý

Zřejmý = jasný, zřetelný, patrný, nepochybný, očividný.

samozřejmý

Samozřejmý znamená, že je to jasné, logické a zřejmé. Je to něco, co se předpokládá, že je správné, obvyklé nebo běžné.

nepochybný

Nepochybný je to, co nelze pochybovat o jeho pravdivosti; jistý, nesporný, nezpochybnitelný.

očividný (důkaz)

Očividný: viditelný, okamžitě zřetelný; důkaz, který je jednoznačný a jasný.

Podobná synonyma

očividný

Očividný znamená jasný a snadno pochopitelný; něco, co je na první pohled zřejmé.

důkaz

Důkaz je informace nebo důkazní materiál použitý k prokázání pravdivosti tvrzení nebo k potvrzení existence skutečnosti.

podat důkaz

Předložit důkaz na potvrzení něčeho; doložit fakta, aby bylo zjištěno, zda je něco pravdivé.

zřejmý (tah)

Zřejmý je přímý, jasný a snadno pochopitelný; jedná se o jasné a nezpochybnitelné skutečnosti.

pádný (důkaz)

Pádný (důkaz) znamená důkaz, který je dostatečný a relevantní pro podporu argumentu či tvrzení.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

nepřímý důkaz

Nepřímý důkaz je forma argumentace, která se snaží dokázat skutečnost založením na důkazech, které s ní nepřímo souvisejí.

přesvědčivý (důkaz)

Přesvědčivý: schopnost udělat něco tak, aby to bylo věřitelné a přesvědčivé.