Facebook

Zlořečení - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zlořečení.

Význam: Zlořečení je prokletí nebo nadávka, která vyjadřuje negativní pocity osoby na adresu druhého.

štěkání

Štěkání psa je hlasová reakce, která slouží k vyjádření radosti, strachu, vzrušení nebo k ochraně teritoria.

štěkot

Zvuk, který vyluzují psi, když štěkají; zvukový signál, kterým oznamují radost, strach nebo hněv.

vytí

Vytí je zvuk, kterým psi komunikují. Je to volání, které psi zpravidla vydávají, když se chtějí pozdravit, vyjádřit úzkost nebo strach.

lání

Lání je přírodní úkon, kdy se zvířata, obzvlášť koně, spojují ve skupinu a výměnou volné energie se chovají agresivně.

smečka psů

Smečka psů je skupina psů sdružená dohromady, která má hierarchickou strukturu a sdílí mezi sebou společné zdroje.

banda

Banda je skupina lidí, kteří se sdružili dohromady pro nějaký účel, obvykle špatný účel.

sběř

Sběř je seskupení drobných částic nebo částí, které se shromáždily dohromady.

chátra

Opuštěný, zchátralý stavba, často se značnou poškozenou strukturou.

sebranka

Sebranka je označení pro skupinu lidí, kteří jsou od sebe nezávisle a jsou nepřátelsky naladěni.

dav

Dav je shromáždění lidí, kteří se sešli dohromady pro společný cíl nebo účel.

kletba

Kletba je nadpřirozené prokletí, které může být přivoláno, aby udeřilo na cíl, který může mít obecný nebo specifický účel.

proklínání

Proklínání je obřadní forma zloby a nenávisti, která vyjadřuje přání zlého osudu někomu nebo něčemu.

Podobná synonyma

smečka

Smečka je skupina živočichů, obvykle stejného druhu, žijící společně.

banda (zločinecká)

Banda je skupina lidí, kteří spolu souvisejí a jejichž cílem je spáchat zločin. Často se používá pro skupinu, která je organizovaná a zúčastňuje se zločinů jako obchod s drogami, vydírání a loupeže.