Facebook

Zašmodrchaný - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zašmodrchaný.

Význam: Zašmodrchaný výrazně zastaralý, nevkusný, špatně sehnat, neupravený; neudržovaný, neudržovaný, zanedbaný.

spletitý

Spletitý je slovo, které se používá k popisu něčeho, co je složité, zamotané nebo komplikované.

složitý

Složitý znamená velmi komplexní, složité postupy, obtížné pochopení nebo složité vztahy.

komplikovaný

Složitý, obtížně pochopitelný, zdánlivě nesouvislý; složité, zamotané.

Podobná synonyma

složitý (osud)

Náročný, zapeklitý, často zmatený, nevyzpytatelný, obtížně pochopitelný.