Facebook

Záhadný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu záhadný.

Význam: Nejasný, nesrozumitelný, tajemný; něco, co je obtížné pochopit nebo vysvětlit.

tajemný

Tajemný - zahalený tajemstvím, nezodpovězené otázky; neuchopitelný, ohromující, plný napětí a nejistoty.

hádankovitý

Hádankovitý - znamená zapříčiněný hádankami nebo obtížnými otázkami, které vyžadují logické myšlení pro jejich vyřešení.

tajuplný

Tajuplný je takový, co vzbuzuje zvědavost a je plný tajemství, nejasností a překvapení.

podivný

Podivný se vztahuje k něčemu, co je zvláštní, neobvyklé nebo nečekané.

enigmatický

Enigmatický znamená tajemný, nejasný až záhadný.

nejasný

Nejasný: zamotaný, nesrozumitelný, matoucí, nejistý.

temný

Tmavý, zahalený, neznámý, zastrašující, místy tajemný až nebezpečný.

nevysvětlitelný

Nejasný, nesrozumitelný; nepoznaný, nepochopitelný.

nevyzpytatelný

Nevyzpytatelný znamená neznámý, nepředvídatelný nebo nesnadno pochopitelný.

neurčitý

Neurčitý je pojem používaný pro popis něčeho, co není definováno, je nejasné nebo neurčité.

pochybný

Pochybný znamená nespolehlivý, nejistý, s nejistým výsledkem nebo vývojem; názor nebo informace, které jsou pochybné.

Podobná synonyma

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

nezvyklý podivný

Nezvyklý podivný znamená něco, co je mimořádné, neobvyklé a nezvyklé.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.