Facebook

Záblesk - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu záblesk.

Význam: Záblesk je krátká, intenzivní výboj energie, často světla, viditelný pouhý okamžik.

mihnutí

Mihnutí je rychlý, krátký pohyb, který je obvykle téměř nepostřehnutelný.

mih

Mih je staroindický bájeslovný pták, který je symbolem nesmrtelnosti, věčnosti, energie a životní síly.

míhání

Míhání je způsob boje nebo obrany se dvěma zbraněmi nebo protivníky, při kterém je cílem zpomalit soupeře nebo se mu vyhnout.

třpyt

Třpyt: jasný lesk; zářivá a lesklá barva; blikání; záblesk.

zablesknutí

Zablesknutí je rychlá a krátká záblesková vlna, která může být vyvolána světlem, zvukem nebo elektřinou.

zásvit

Zásvit je předmět, který se používá pro stínění a ochranu před světlem, obvykle se skládá z látky nebo kovu.

zákmit

Zákmit je přírodní jev, který může vzniknout, když se proudy vzduchu s různými teplotami střetnou. Vytváří se turbulentní víření a silný vítr.

náznak

Náznak je informace nebo signál, který naznačuje nebo upozorňuje na něco.

příznak

Příznak je znamení nebo projev, který naznačuje stav něčeho nebo něčí existence.

Podobná synonyma

příznak (nemoci)

Příznak je projev nemoci, který pozorujeme, např. horečka, bolest hlavy, změny chování atd.