Facebook

Vyplížit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyplížit se.

Význam: Vyplížit se znamená proplížit se nebo se plížit potichu a opatrně, aby nikdo nezpozoroval.

vyplazit se

Vyplazit se znamená protáhnout se dopředu, zvednout břicho a vystrčit hrudník a lopatky.

vylézt (přikrčeně)

Vylézt znamená vystoupit nebo se vyšplhat z něčeho.

Podobná synonyma

vylézt <na co>

Vylézt se rozumí vystoupat nahoru, například nahoru po žebříku, po schodech nebo na strom.

vylézt

Vylézt znamená vystoupit někam ven, často vyříznout, vylezt nebo se protáhnout.

vylézt <kam>

Vylézt znamená dostat se z něčeho ven, často do vyšší polohy.

vylézt (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, vystoupat na nejvyšší možnou úroveň.