Facebook

Vykutat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vykutat <co>.

Význam: Vykutat znamená prozkoumat, prohledat nebo vyhledat, aby byl nalezen požadovaný objekt, informace nebo odpověď.

vysekat dlátem

Vysekávání dlátem je technika používaná k vytváření tvarů z kovu pomocí speciálního nástroje.

Podobná synonyma

vysekávat (dlátem)

Vysekávat znamená vyřezávat části nebo vzory do dřeva nebo jiného materiálu pomocí dláta.

vysekat se

Vysekat se znamená učinit náhlou a dramatickou změnu ve svém životě.

vysekat

Vysekat znamená vyrýt, vyřezat nebo vyříznout do kamene, dřeva či jiného materiálu.

vysekat (les)

Vysekávání lesa je proces, při kterém se odstraňují stromy a keře, aby se získala půda pro zemědělské nebo průmyslové účely.

vysekat (díru)

Vysekání je technika úpravy materiálu pomocí nástroje, která vytváří díry, výřezy, drážky nebo plochy.