Facebook

Vyfukovat (kouř) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyfukovat (kouř).

Význam: Vyfukovat znamená vypouštět kouř z motoru případně jiných zdrojů.

vydychovat

Vydychovat znamená vypustit vzduch ven z plic, často v souvislosti s relaxací nebo meditací.

expirovat

Expirovat je vypršení platnosti čeho. Např. lékařský průkaz, patent, smlouva, záruka nebo licence.

nadechovat

Nadechovat se: dýchat hluboce a plně, aby se do plic dostalo co nejvíce kyslíku.

umírat

Odejít ze života; ukončit život, naposledy dýchat, zemřít.

oddechovat

Oddechovat znamená uvolnit se, relaxovat a užívat si chvíle odpočinku.

Podobná synonyma

umírat (postupně)

Umírat znamená opouštět tuto realitu a přestat existovat, fyzicky či duševně, často nebo jen na krátkou dobu.

umírat (za vlast)

Umírat za vlast znamená obětovat svůj život pro stát a jeho zájmy.

umírat (zvěř)

Umírat znamená pro zvěř ztrátu života bez možnosti dalšího přežití.