Facebook

Vyčistit (skvrny) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vyčistit (skvrny).

Význam: Odstranit skvrny čištěním.

vymýtit

Vymýtit znamená úplně zničit, nechat něco zcela zmizet.

vyhladit

Vyhladit znamená odstranit nedokonalosti, nerovnosti a vyrovnat povrch.

vykořenit

Vykořenit znamená úplně odstranit, odstranit kořeny, ať už fyzické či psychické.

zrušit

Zrušit - odstranit, zcela zahodit, zrušit existenci.

zlikvidovat

Zlikvidovat znamená zcela zničit nebo odstranit.

odpravit

Odpravit: vyřídit, vyřešit, dokončit, hotovo.

odstavit (diktátora)

Odstavit znamená odstranit, vyhnat, odvést nebo zbavit moci nějakou osobu, jako například diktátora.

sesadit

Odstranit někoho ze svého postavení nebo funkce, obvykle silou nebo násilím.

zbavit se

Odstranit se od čeho nebo od něčeho, zbavit se starostí nebo odpovědnosti, či jiných povinností.

odklidit (bednu)

Odklidit: přesunout bednu na jiné místo.

dát pryč

Odebrat, odstranit, zbavit se.

Podobná synonyma

zbavit kůry n. slupky

Odstranit kůru, slupky, obal nebo povrchovou vrstvu.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

zbavit se <čeho>

Odstranit či se zbavit čeho, odhodit nebo se zbavit něčeho.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

odklidit se

Odejít, opustit místo nebo situaci, aby se uniklo nepříjemnostem nebo nebezpečí.

zrušit (sazbu)

Zrušit (sazbu) znamená ukončit platnost nebo účinnost dané sazby.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

zbavit se špíny

Zbavit se špíny znamená očistit se od nečistot a nečestných činů.

odstavit

Odstavit znamená přerušit provoz, činnost nebo provádění čehokoliv.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

pryč

Pryč znamená odejít, odjet či zmizet; obvykle se používá pro jednorázový nebo trvalý odchod.

pryč (rozkaz)

Pryč: odchod, odejít.

odklidit <co>

Odklidit: odstranit, odstranit ze zřetele, odstrčit stranou.

odklidit sníh

Odklidit sníh znamená odstranit sníh ze silnic, chodníků a dalších míst.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

jít pryč

Odejít; opustit; zmizet; zbavit se; odstranit se.

zbavit oděvu

Oděv odstranit, obnažit, odhalit.

odklidit

Odklidit znamená přesunout něco jinam, odstranit nebo uklidit.

zrušit <co>

Zrušit: odstranit, zastavit nebo zahodit.

zrušit (objednávku)

Zrušení označuje odvolání či anulování (objednávky).

sesadit (krále)

Odstranit panovníka z trůnu, aby se uvolnil místo pro jinou osobu.

vykořenit <co>

Vykořenit znamená odstranit kořeny, dříví či jiného materiálu z půdy.

zbavit se (vlhka)

Odstranit vlhkost, uschnout, odvlhčit.