Facebook

Vyčistit (koberec) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyčistit (koberec).

Význam: Očistit koberec od nečistot, prachu a nečistot, aby byl znovu čistý a svěží.

vytřást <co>

Vyčistit něco silou, aby se zbavilo nečistot.

vysypat

Vysypat znamená vyházet nebo vyprázdnit, například věci z krabice nebo pytlů, aby byly roztroušené.

vyprázdnit

Vyprázdnit znamená odebrat obsah nebo věci z nějakého místa nebo prostoru.

naklepat (řízky)

Naklepat znamená připravit řízky, které se nejdříve očistí, naporcují a poté osmaží.

vytvarovat (plech)

Vytvarovat plech znamená upravit jeho tvar tak, aby odpovídal požadovanému výsledku.

vytepat

Vytepat: přinutit někoho odejít nebo opustit něco; přinutit někoho odejít pomocí silného a neúprosného tlaku.

vyťukat <co>

Vyťukat znamená opakovat rychle po sobě jednotlivé znaky, například na klávesnici počítače nebo na telefonu.

naťukat

Naťukat znamená zmínit nebo naznačit nějakou skutečnost nebo myšlenku, obvykle krátce a stručně.

Podobná synonyma

vyprázdnit <co>

Vyprázdnit: odebrat obsah, vyčistit.

vyprázdnit se

Vyprázdnit se znamená opustit, uvolnit se, obnovit síly a dosáhnout duševního klidu.

vysypat <co>

Vysypat znamená rychle a nahodile vyhazovat nebo vykládat obsah z něčeho.

naklepat

Naklepat znamená silně udeřit, zatlačit, zabouchnout. Případně také zašroubovat nebo přišroubovat.

vyrovnávat (plech)

Vyrovnávat se týká procesu, který vyrovnává nerovnosti na povrchu plechu.

vyprázdnit <co> (úplně)

Vyčistit, opustit, zbavit obsahu.

plech

Plech je kovové, tenké, ploché materiál, který se používá k výrobě předmětů různých tvarů.

naťukat (na stroji)

Naťukat znamená zatáhnout nit nebo nitěnku přes nitník na šicím stroji, aby se vytvořila stehna.

vysypat se

Vysypat se znamená vylít nebo vyhodit obsah z něčeho rychle a náhle.

naklepat (kosu)

Naklepat (kosu) znamená udělat z vlasů krátkou, neupravenou účesovou úpravu.

vysypat se (ven)

Vysypat se znamená vytéci nebo vybýt ze zdroje, například vody, z hromady nebo z kontejneru.

vyprázdnit se (cukr)

Vyprázdnit se cukrem znamená odstranit veškerý cukr z nádoby.

vyprázdnit (popelník)

Vyprázdnit znamená odstranit všechny předměty z popelníku.

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.