Facebook

Vyčerpat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyčerpat se.

Význam: Vyčerpat se znamená ztratit energii nebo sílu, vyčerpání je stav únavy a vyčerpanosti.

unavit se

Unavení: ztrácet sílu a energii, být fyzicky a psychicky vyčerpaný.

zchvátit se

Zchvátit se znamená silně se zmocnit něčeho nebo někoho, být ohromen, unesen něčím.

zmořit se

Zmořit se znamená fyzicky či psychicky vyčerpat síly, ztratit energii a motivaci.

vysílit se

Vysílit se znamená opustit nějaké místo nebo situaci, zmizet, odejít.

ochabnout

Utratit sílu, energii a vitality; ztratit ostrost, silnost a neochabnout.

zeslábnout

Zeslábnout znamená oslabit se, ztratit sílu nebo energii.

Podobná synonyma

zchvátit

Zchvátnout znamená přesvědčit, ovládnout nebo oslnit někoho, aby přijal myšlenku nebo čin.

unavit

Unavit znamená vyčerpat fyzicky nebo psychicky, vyčerpat síly.

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

vysílit

Vysílit znamená poslat signál, zprávu nebo informace prostřednictvím vysílače do okolí nebo do vzdálených oblastí.

zmořit

Zmořit znamená obtížně nebo úplně přetížit, případně vyčerpat něco nebo někoho.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.