Facebook

Vyčerpat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyčerpat se.

Význam: Vyčerpat se znamená ztratit energii nebo sílu, vyčerpání je stav únavy a vyčerpanosti.

unavit se

Unavení: ztrácet sílu a energii, být fyzicky a psychicky vyčerpaný.

zchvátit se

Zchvátit se znamená silně se zmocnit něčeho nebo někoho, být ohromen, unesen něčím.

zmořit se

Zmořit se znamená fyzicky či psychicky vyčerpat síly, ztratit energii a motivaci.

vysílit se

Vysílit se znamená opustit nějaké místo nebo situaci, zmizet, odejít.

ochabnout

Utratit sílu, energii a vitality; ztratit ostrost, silnost a neochabnout.

zeslábnout

Zeslábnout znamená oslabit se, ztratit sílu nebo energii.

Podobná synonyma

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

vysílit

Vysílit znamená poslat signál, zprávu nebo informace prostřednictvím vysílače do okolí nebo do vzdálených oblastí.

unavit

Unavit se: vyčerpat se, být únavou zcela vyčerpaný.

unavit <koho>

Unavit znamená vyvést někoho z sil, zbavit energie.

zchvátit

Zchvátnout znamená přesvědčit, ovládnout nebo oslnit někoho, aby přijal myšlenku nebo čin.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

vysílit <co>

Vysílit: odesílat signál nebo zprávu do vzdáleného místa.

zmořit

Zmořit znamená obtížně nebo úplně přetížit, případně vyčerpat něco nebo někoho.