Facebook

Vizuální - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vizuální.

Význam: Vizuální znamená viditelné, týkající se vizuálního vnímání nebo vidění.

zrakový

Zrakový se týká věcí, které jsou viditelné pouhým okem. Jde o vnímání světla, barvy, formy a vzdáleností.

optický

Optický je spojený se světlem, zrakovým vnímáním, optickou technologií a optickými systémy.

Podobná synonyma

sluchový a zrakový

Sluchový: vnímání zvuku; Zrakový: vnímání světla a obrazu.