Facebook

Užmolit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu užmolit.

Význam: Užmolit - prosit o něco s vírou, že to bude splněno.

sežmolit <co>

Sežmolit znamená zbavit toho jeho elasticity, síly nebo integrity.

užmoulat

Užmoulat znamená uchopit něco pevně a silně a přitisknout k sobě.

zmačkat

Zmačkat znamená silou stlačit, stisknout nebo přimáčknout něco.

ožvýkat

Ožvýkat znamená držet se nějakého názoru či argumentu a hájit ho před oponenty, argumentovat a dokazovat pravdivost svého názoru.

ocumlat

Ocumlat je český slangový výraz pro zmatení, zmást někoho nebo něco.

uhníst

Uhníst znamená schovat se, skrýt se nebo ukrýt se do úkrytu.

Podobná synonyma

zmačkat <co>

Zmačkat znamená stlačit, přitlačit nebo stisknout.

zmačkat (papír)

Zmačkat znamená stlačit papír, aby se zmenšil jeho objem nebo aby se zvýraznil nějaký vzorek.

sežmolit

Změnit něco na prášek nebo jemnou hmotu pomocí sekání nebo mletí.