Facebook

Uvádět se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uvádět se.

Význam: Uvádět se znamená představit se, sdělit informace o sobě a ukázat, že člověk je připraven k jednání.

předvádět se

Předvádět se znamená ukazovat se veřejnosti, prezentovat se, vystupovat a předvádět před ostatními.

prezentovat se

Prezentovat se znamená sdělit ostatním osobám informace o sobě, svých vlastnostech a schopnostech.

Podobná synonyma

prezentovat (výsledky)

Prezentovat znamená ukázat, vystavit nebo vyjádřit výsledky veřejně.

předvádět <co>

Ukázat, prezentovat, demonstrovat, představit.

předvádět

Předvádět znamená prezentovat, demonstrovat nebo ukazovat něco přítomným lidem.

opakovaně předvádět (part)

Opakovat rutinní činnosti, často s cílem dosáhnout dokonalosti.

prezentovat (co lživě)

Představit, sdělit, předložit informace osobě nebo skupině.

prezentovat

Prezentovat znamená představit (nebo vystoupit s) informace, myšlenky, nápady, produkty nebo služby.

prezentovat (zprávu)

Prezentovat znamená prezentovat informace nebo myšlenky, obvykle ve formě projevu nebo prezentace.

předvádět (skladbu)

Zobrazit a ukázat, např. hudební skladbu.