Facebook

Uvádět <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvádět <co>.

Význam: Uvádět: citovat, prezentovat nebo jinak zdůraznit.

označovat <co>

Udělovat označení, značku nebo identifikátor k něčemu; identifikovat něco pomocí symbolu nebo značky.

značit

Značit je označovat, vyjadřovat, signalizovat, znamenat nebo naznačovat.

markovat

Markovat znamená označit něco nebo někoho pro určitý účel, například pro identifikaci nebo klasifikaci.

charakterizovat

Charakterizovat je popsat něčí vlastnosti nebo vzhled, aby se vytvořil obraz jejich osoby.

Podobná synonyma

označovat cejchem

Označovat cejchem znamená označit něco značkou, symbolem nebo zkratkou.

označovat

Označovat znamená dávat název, identifikovat nebo určovat určitou věc nebo osobu.

markovat (na pokladně)

Markovat znamená na pokladně zaznamenat kupujícího a jeho nákup.

určovat a označovat míry

Určování a označování měřítek je proces definování a identifikace měřítek pro hodnocení a porovnání.