Facebook

Uspořádaný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu uspořádaný.

Význam: Uspořádaný znamená vytvářet pořádek nebo systém, uspořádat jednotlivé části do logického celku.

rozčleněný

Rozčleněný = rozdělený na menší části; roztříděný; rozložený do menších částí.

rozvržený

Rozvržený: rozdělený do částí, roztříděný, uspořádaný do kategorií.

systematický

Systematický popisuje proces, který je uspořádaný, organizovaný a řízený, aby byl dosažen požadovaný cíl.

upravený

Upravený - změněný nebo přetvořený k lepšímu výsledku; vylepšený nebo zdokonalený.

organizovaný

Organizovaný znamená řádně uspořádaný, systémový, promyšlený, propracovaný.

posloupný

Posloupný se obvykle vztahuje k postupu nebo průběhu akcí, které se odehrávají ve stejném pořadí.

sekvenční

Sekvenční je pojem označující postupný průběh, kdy jednotlivé části jsou uspořádány ve správném pořadí.

Podobná synonyma

časově posloupný

Časově posloupný znamená něco, co se vyskytuje v časové řadě nebo v pořadí. To může být událost, akce, vývoj nebo změny.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.