Facebook

Upřímnost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu upřímnost.

Význam: Upřímnost je otevřenost vyjadřování pravdivých myšlenek a názorů, které jsou vyjádřeny s čestností a laskavostí.

pokrytectví

Pokrytectví je skrytá hipokritická chování, které je založeno na dvojím standardu, kdy jedna osoba předstírá něco jiného, než co skutečně cítí nebo dělá.

neupřímnost

Neupřímnost je falešné jednání nebo chování, které vychází z úmyslu skrýt skutečné záměry nebo postoje.

faleš

Faleš znamená něco falešného, nepoctivého nebo podvodného.

přetvářka

Přetvářka je výraz pro nástroj pro upravování a měnění podoby něčeho. Může být fyzického objektu, ale i významového pojmu.

otevřenost

Otevřenost je schopnost být otevřený novým myšlenkám, nápadům či změnám. Znamená to být schopný vyhovět, vyjednávat a přijímat změny.

přímost

Přímost je přímé jednání bez falšování, lhaní, cíleného obcházení či zamlžování skutečnosti.

opravdovost

Opravdovost je skutečnost, že něco je pravdivé a upřímné, čestné a upřímné.

bezelstnost

Bezelstnost je stav nevinnosti, čistoty a neposkvrněnosti. Vyjadřuje představu o člověku, který je nezištný, upřímný a nezkažený.

Žádná další podobná synonyma k upřímnost jsme nenašli.