Facebook

Upadnout (mravně) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu upadnout (mravně).

Význam: Upadnout mravně znamená ztratit morální čest, dodržování dobrých mravů a zásad a činit špatné činy.

klesnout

Klesnout: poklesnout, přesunout se dolů, zmenšit se, zmenšit se, snížit se.

stoupnout

Stoupnout znamená zvednout se nebo jít nahoru, obvykle ve smyslu fyzického pohybu.

zmenšit se

Zmenšit se znamená stát se menším nebo se snížit na menší velikost.

snížit se (teplota)

Snížit se znamená poklesnout, klesnout, zmenšit se - v tomto případě se jedná o pokles teploty.

ubýt

Ubýt znamená zmenšit se, snížit se nebo se zbavit něčeho.

degradovat

Snížení hodnosti či postavení, ponížení.

Podobná synonyma

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost, rozměr nebo množství něčeho.

klesnout ke dnu (loď)

Klesnout ke dnu znamená, že loď se potopí na dno oceánu či jiného vodního prostoru.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit nebo zredukovat množství čeho.

zmenšit (náklady)

Snížit náklady; najít způsoby, jak ušetřit peníze.

zmenšit <co>

Zmenšit: snížit velikost, počet, případně rozsah.

snížit (náklady)

Snížit znamená omezit nebo zmenšit. V obchodním jazyce znamená to snížit náklady, což znamená snížit nebo redukovat finanční výdaje.

teplota

Teplota je fyzikální veličina charakterizující míru tepelné energie ve formě tepla. Udává se jako rozdíl mezi teplotou daného média a nulovou teplotou.

klesnout (mravně)

Klesnout znamená poklesnout v morálce, charakteru a mravních hodnotách.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

klesnout (teplota)

Klesnout znamená snížit se, zde se jedná o snížení teploty.

stoupnout si

Stoupnout si znamená postavit se a vystoupit z pozice, ve které se nacházíš.

snížit se

Snížit se znamená zmenšit svou velikost, hmotnost nebo počet; v obecném smyslu poklesnout.

klesnout (ceny)

Klesnout: poklesnout, snížit se, zlevnit, začít stoupat pozvolna.

snížit cenu

Snížit cenu znamená zlevnit produkt nebo službu tím, že se zmenší částka, kterou spotřebitel zaplatí.

snížit <co>

Snížit: zmenšit, poklesnout, zmenšit hodnotu čeho.