Facebook

Tleskat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tleskat.

Význam: Tleskat znamená rytmicky klátit rukama, aby se vyjádřila aplausem poděkování nebo souhlas.

schvalovat <co>

Schvalovat znamená přijmout, povolit nebo potvrdit něčí názor nebo akci.

aplaudovat

Aplaudovat znamená potleskem vyjádřit uznání nebo podporu někomu či něčemu.

plácat

Plácat znamená rychle, lehce a náhodně pohybovat něčím nebo někým. Může to být třeba hraním, tlakem nebo pohyby rukou.

pleskat

Pleskat: označuje hlasitý zvuk, například při plácání dlaními nebo při přívalu deště.

Podobná synonyma

schvalovat

Schvalovat znamená dát souhlas nebo podporu něčemu, co bylo navrhnuto.

pleskat (cihly)

Pleskat cihly znamená lepit cihly dohromady pomocí maltové hmoty nebo jiného lepidla.

plácat se

Plácat se znamená pohybovat se nesouvisle, kňourat, nebo se třást při nějakém záchvatu. Také se to může použít jako výraz pro napodobování něčího chování.

schvalovat (nárok)

Schvalovat nárok znamená přijmout jeho oprávněnost a povolit jeho uplatnění.