Facebook

Tísnící - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu tísnící.

Význam: Tísnící je slovo označující silné, tlačící nebo stísněné pocity.

nesvobodný

Nesvobodný je někdo, kdo nemá právo volby, kdo je pod vlivem jiných nebo je podroben omezením.

poddaný

Poddaný je osoba, která je v podřízeném postavení vůči jinému subjektu a která je závislá na jeho milosti.

utlačený

Utlačený je člověk, který je podrobován nespravedlivému zacházení nebo přísným omezením svobody.

nesamostatný

Nesamostatný znamená bez nezávislosti; závislý na čem nebo kom; nemá schopnost se zvládat samostatně.

ujařmený

Ujařmený je přídavné jméno, které se používá k popisu osoby, situace nebo objektu, který je poddajný, podřízený nebo ovládnutý.

nesvůj

Nesvůj je pocit, kdy se člověk cítí neklidně, zmateně a často i úzkostlivě.

stísněný

Stísněný: příliš malý, nebo těsný prostor; nebo úzkost a útlak pocitu.

tísnivý

Tísnivý se vztahuje k emocím, jako je úzkost a napětí, a označuje pocit stísněnosti a beznaděje.

Žádná další podobná synonyma k tísnící jsme nenašli.