Facebook

Svolný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu svolný.

Význam: Svolný je synonymum pro dobrovolný, ochotný a souhlasící.

ústupný

Ústupný je slovo označující ochotu obětovat se pro dobro druhých; připravenost rezignovat na něco, aby se udržel mír.

poddajný

Poddajný znamená schopnost snadno se přizpůsobit změnám nebo novým situacím, být ochotný vstoupit do nových rolí nebo úkolů.

přístupný

Přístupný je snadno dostupný, jednoduše použitelný nebo otevřený. Označuje to, že je daná věc snadno dostupná a přístupná.

permisivní

Permisivní znamená přístupný, otevřený a tolerantní; schopnost tolerovat či schvalovat názory, činy a chování druhých.

snášenlivý

Snášenlivý je vystihující výraz pro tolerantní, vstřícné a otevřené chování vůči druhým.

tolerantní

Tolerantní znamená trpělivě akceptovat názory, činy a postoje jiných lidí.

ochotný

Ochotný = rád pomáhající, který s radostí nabízí svou pomoc a podporu.

povolný

Povolný je synonymem pro slovo služebný, označuje osobu, která je zaměstnána jinou osobou nebo organizací.

Podobná synonyma

povolný (povaha)

Povolný je charakteristika osoby, která je ochotná, přívětivá a laskavá, zdvořilá a přizpůsobivá.

přístupný zasvěceným

Přístupný zasvěceným je pojem, který označuje informace, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mají příslušnou autorizaci.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

přístupný všem

Přístupný všem znamená, že je snadno dostupný pro každého, bez ohledu na postavení nebo věk.