Facebook

Strast - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu strast.

Význam: Strast je silný emocionální náboj, který je založen na touze, silné přitažlivosti, lásce nebo vášni.

trápení

Trápení je utrpení/bolest, s níž se člověk potýká při prožívání nepříznivých životních situací.

utrpení

Utrpení je psychická nebo fyzická bolest, trápení nebo těžkost, která může být způsobena nepřízní osudu nebo okolností.

trýzeň

Trýzeň je proces, který způsobuje fyzickou nebo psychickou bolest člověku, aby se mu dosáhlo nějakého cíle, například aby se z něj vyždímala informace.

strádání

Strádání je trápení, utrpení, nedostatek, úzkost, bída a nouze.

svízel soužení

Svízel je obtížná situace, která se projevuje buď fyzickým, psychickým nebo materiálním utrpením.

starost

Starost je vážné myšlení o problémech, starost o úkoly nebo starost o jiné lidi.

trampota

Trampota je hravý slangový výraz pro úzkost, starosti nebo obtíže.

slast

Slast je příjemný pocit, který vychází z uspokojení potřeb a přání.

Podobná synonyma

svízel

Svízel je obtížná situace nebo problém, který vyžaduje tvrdou práci a úsilí, aby se s ním dokázalo vypořádat.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

soužení

Soužení je silný pocit úzkosti, bolesti, trápení nebo strádání, obvykle vyvolaný vnějšími okolnostmi.

mít starost

Mít starost je stav úzkosti způsobený obavami z budoucnosti nebo obavou o blaho sebe nebo ostatních.