Facebook

Stoupenec nacismu - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stoupenec nacismu.

Význam: Stoupenec nacismu je člověk, který podporuje myšlenky a politiku nacionálního socialismu.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.

německý fašista

Německý fašista je někdo, kdo je členem nacionálního socialistického hnutí, které podporuje autoritářskou vládu a představuje rasovou čistotu.

Podobná synonyma

člen komise

Člen komise je osoba, která je pověřena k vedení a koordinaci určitých úkolů nebo procesů.

člen

Člen je člověk, který je součástí organizace nebo skupiny, a má právo hlasovat a být zastoupen ve vnitřních záležitostech.

fašista

Fašista je názorový směr vycházející z ideologie fašismu. Je charakterizován silnou autoritářskou vládou, nacionalismem, rasismem, militarismem a antidemokracií.

německý tank

Německý tank je vojenská bojová technika, která se používá pro přepravu a ochranu vojsk a pro útok protivníka.

aktivní člen

Aktivní člen je člověk, který se aktivně účastní činností ve skupině nebo organizaci.

člen komise (zkušební)

Člen komise je člověk, který je zodpovědný za posouzení a hodnocení výsledků zkoušky, aby bylo zajištěno, že jsou splněny stanovené požadavky.

člen vlády

Člen vlády je politická osoba, která má zodpovědnost za přijímání a implementaci rozhodnutí státu.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.