Facebook

Stáhnout se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu stáhnout se.

Význam: Stáhnout se znamená ukončit nebo se vzdálit z nežádoucí situace.

stulit se

Stulit se znamená přikrčit se a skrčit se, jako byste se snažili zmizet z dohledu.

skrčit se

Skrčit se znamená sevřít tělo do malého prostoru, jako by se člověk snažil zmenšit nebo se schovat.

svinout se

Zhoršit se, zkazit se, změnit se na horší stav.

Podobná synonyma

svinout (lano)

Slovo "svinout" se označuje jako ohnutí a třepení lana, čímž se zkracuje jeho délka a zvyšuje jeho pevnost.

svinout

Svinout se odvozuje od slova "zkazit", znamená znehodnotit, pokazit, zhoršit či podcenit.