Facebook

Souvislost (příčinná) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu souvislost (příčinná).

Význam: Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

příčinnost

Příčinnost je vztah mezi událostmi, který je založen na tom, že určitá událost způsobí jinou.

nexus

Nexus je spojení, propojení, spojnice nebo vazba mezi dvěma nebo více věcmi.

Podobná synonyma

nexus (kauzální)

Nexus je vztah mezi dvěma nebo více událostmi nebo jevy, které jsou spojeny příčinnou souvislostí.