Facebook

Soudobý - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu soudobý.

Význam: Soudobý se vztahuje k současnosti, označuje současné trendy, situace a realitu.

přítomný

Přítomný = současný, aktuální, existující; přítomen, nacházející se na místě.

izochronní

Izochronní je pojem označující časovou konzistenci, kdy různé procesy probíhají stejnou rychlostí.

současný

Současný se obvykle používá k označení toho, co je aktuální, moderní nebo teď platné.

Podobná synonyma

současný stav

Aktuální situace; stav, ve kterém se nachází něco v daný okamžik.