Facebook

Solventní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu solventní.

Význam: Solventní znamená schopnost splácet dluhy a účelně zužitkovat vlastní majetek.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

insolventní

Insolventní se vztahuje k osobě nebo organizaci, která nemá dostatečné finanční prostředky na splacení svých závazků.

Podobná synonyma

neschopný

Neschopný je někdo, kdo je nezpůsobilý nebo nedokáže provést něco, co je od něj požadováno.

schopný

Schopný znamená schopnost vykonávat nebo dokončit nějakou činnost, schopnost dělat něco, umět či znát něco.