Facebook

Solventní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu solventní.

Význam: Solventní znamená schopnost splácet dluhy a účelně zužitkovat vlastní majetek.

platby neschopný

Platby neschopný je stav, kdy osoba není schopna plnit své finanční závazky.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

insolventní

Insolventní se vztahuje k osobě nebo organizaci, která nemá dostatečné finanční prostředky na splacení svých závazků.

Podobná synonyma

schopný

Schopnost: schopnost být schopen něco udělat nebo vykonat; schopnost vyvinout určitou činnost nebo dovednost.

neschopný

Neschopný: adj. bez schopnosti či dovednosti; nezpůsobilý; neschopný plnit své úkoly.